HATAY DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANI NEBİL SEYFETTİN :”BİR KEZ DAHA; “PLANSIZ YENİ FAKÜLTELERİN AÇILMASINA SON VERİN” DİYORUZ !”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Hatay Dişhekimleri Odası Başkanı Nebil Seyfettin Yök’ün yeni  Dişhekimliği  Fakültesi açması konusunda ”BİR KEZ DAHA; “PLANSIZ YENİ FAKÜLTELERİN AÇILMASINA SON VERİN” DİYORUZ !”dedi.Başkan Seyfettin yaptığı açıklamada :”Ülkemizde ve dünyadaki Covid-19 pandemisi mücadelesi tüm hızıyla sürmektedir. Bu süreçte dişhekimlerimiz sahada filyasyonda çalışmakta, fakültelerimizde eğitim durmuş ve geleceğin nasıl şekilleneceği belirsizliğini korumaktadır. TDB nin daha önce de defalarca vurguladığı açılmış mevcut fakültelerin niteliği tartışılırken, artan kontenjanlar nedeniyle genç dişhekimlerinin çalışma koşulları giderek kötüleşirken, ülkemizde dişhekimliğinin, fakülte, kamu ve özelde, pandemi esnasında ve sonrasında, geleceğinin nasıl şekilleneceğinin belirsiz olduğu bir dönemde; YÖK’ün tüm bu sorunları görmezden gelerek içinde bulunduğumuz ortamın ülke gerçeklerinden uzak, umursamaz bir kararla yeni  Dişhekimliği  Fakültesi açması kabul edilemez.

2014 yılında Sağlık Bakanlığı, YÖK, Maliye ve Kalkınma Bakanlıkları tarafından hazırlanan “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan gücü Durum Raporu”nda “Sağlık; insan gücü planlaması, topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağlık çalışanlarının yeterli nicelikte, yüksek nitelikte, düzgün bir dağılımla, yerinde bir zamanlama ile ve doğru bir şekilde istihdam edilmesidir” tarifi yer almaktadır.

Ülkemizde şu andaki tabloya baktığımızda, tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. İnsan gücü planlaması hedeflerinden sapmış bir şekilde dişhekimliği fakülteleri açılmaktadır. Mevcut fakültelerin kontenjanları da öğretim elemanları ve fiziki koşullar göz ardı edilerek artırılmaktadır.

Bu niceliksel artış, nitelikli insan gücü yetişmesini imkânsız hale getirmiştir. Şu anda bile mezunlarımız ucuz iş gücü, meslek dışı çalışma ve tükenmişlik sendromu ile karşı karşıyadır. Halkın nitelikli koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ulaşımı da eğitim yetersizlikleri nedeniyle engellenmektedir.

Ulusal Sağlık Politikası, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri öncelikli, doğru insan gücü planlaması ve nüfus yoğunluk dağılımı temelli olmalıdır. Sağlık bir bütündür ve en temel haktır. TDB olarak yeterli öğretim elemanı olmadan, müfredatları güncellikten uzak, laboratuvarları, klinikleri, kütüphaneleri yetersiz ve en önemlisi de üniversite geleneğinden yoksun biçimde açılan niteliksiz fakültelerde, arttırılan kontenjanlarla yeterince eğitim almadan mezun olmuş meslektaşlarımızla toplumun sağlık kriterlerinin düzeltilemeyeceğini bir kez daha dile getiriyoruz.

Bu politika ülke kaynaklarının yanlış kullanılmasına yol açmasının yanında nitelikli sağlık hizmetine ulaşmada da toplumu tehdit etmektedir. Sayılarının kontrolsüz artması sağlık mesleğinin halkın gözünde değersizleştirmekte ve sağlıkta şiddetin de nedenlerinden biri olmaktadır.

Birincil görevimizin toplum sağlığını korumak ve kişilerin nitelikli sağlık hizmetine kavuşmalarını sağlamak olması nedeniyle, TDB  olarak ülkemizin geleceği açısından özellikle yeni fakülte açılmaması yönündeki uyarılarımızın derhal dikkate alınması  ve gereğinin  yapılması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.”dedi.

İlgili Haberler

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Puan Durumu