TÜRKİYE ‘NİN İLK İKLİM ŞURASI KARARLARINDA NELER VAR….

Selda Asker
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

 

İklim değişikliğinden en çok etkilenen illerden biri olan Konya’da geçtiğimiz 21 25 Şubat 2022 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk iklim şurası kararları üç ay süren çalışmalardan sonra açıklandı.

2015 te Paris İklim Anlaşmasını imzalayan Türkiye geçen zaman içerisinde iklimsel anlamda yapması gerekenleri ne kadar yaptı tartışılır. Bir örnek vermem gerekirse atmosfere en fazla sera gazi salan fosil yakıt kullanan Kömürlü termik santralleri kapatacağına yenilerini açmaya devam etti.

Net sıfır emisyon ve fosil yakutların azaltılmasına yönelik alınacak kararlarda samimi uygulama beklentilerinin yüksek olduğu Türkiye iklim Şura’sında ne kararlar alındı hadi biraz bakalım.

İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda 217 önemli karar alınmış. Kararlardan öne çıkanlar arasında ulaştırma, sanayi, tarım, yutak alanlar ve atıkların azaltılması bulunuyor. iklim değişikliğiyle mücadelede 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda, “İklim Uyumlu Şehirler”, “İklim Dostu Tarım”, “Kuraklık Eylem Planı”, “Çevreci ve Temiz Ulaşım Ağı”, “Yeşil Enerji”, “Yeşil Ekonomi” ve “İklim Eğitimi” başlıkları altında bu kararlar.

Kararların 76’sını ulaştırma, sanayi, tarım, yutak alanlar, atıkların azaltılması, 34’ünü bilim ve teknoloji, 21’ini yeşil finansman ve karbon fiyatlama, 20’sini iklim değişikliğine uyum, 24’ünü yerel yönetimler, 42’sini de sağlık, eğitim, adil geçiş, iklim adaleti ve iklim göçü başlıkları oluşturdu.

Bunların arasında dikkat çeken karbon fiyatlandırma önümüzdeki günlerdeki bir köşe yazımın ana konusu olacak. Biz hala Karbon ayak izimizi azaltmaktan bahsederken dünya bu anlamda çok ciddi yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. ilgilenenler haftaya yazımı bekleyin…

Şura’da alınan bu kararlar, Türkiye’nin iklim değişikliği konusundaki taahhütlerini hukuki zeminde güçlendirecek İklim Kanunu’nun hazırlanmasında referans kaynağı olma özelliği taşıyor. Bu kararlara göre;

Atıkların kaynakta ayrı toplanmasına ilişkin çalışmalara hız verilecek, sıfır atık çalışmaları kapsamında 2035’te geri kazanım oranı yüzde 60’a çıkarılacak ve 2053 yılı itibarıyla ön işleme tabi olmayan atıklar düzenli depolamaya kabul edilmeyecek. Sanayi sektörlerinde düşük karbonlu üretime ulaşmak için karbon tutma teknolojileri kapsamında membran, oksiyanma, kimyasal döngü, doğrudan atmosferden yakalama teknolojileri ile birlikte yüksek ısıl işlemlerde yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojene dayalı yakma teknolojileri, mikrodalga, infrared, plazma gibi teknolojiler geliştirilecek. Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ve Yeşil Endüstri Bölgesi sertifikasyon sisteminin işletmeleri içerecek şekilde uygulanmasına yönelik altyapının oluşturulması sağlanacak. İklim Dostu Tarımsal Destekleme Modeli oluşturularak, uygulanacak. Tarım ve sanayi başta olmak üzere sektörlerde suyun verimli kullanılması sağlanacak, drenaj suları ve arıtılmış atık sular gibi kullanılmış suların yeniden kullanım oranı 2030’da yüzde 15’e çıkarılacak.

İşte bu noktada adı her ne olursa olsun ekolojist,çevreci,aktivist, sivil topluma düşen bu kararların yaptırımını denetlemek ve bu konuda Meclis’e baskı unsuru oluşturmak. Bu anlamda da ilerleyen aylarda yeni bir lobi sistemiyle karşınıza gelirmiyim belli olmaz.

İlgili Haberler

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Puan Durumu