ULUDAĞ MİLLİ PARKI ALAN BAŞKANLIĞI OLUYOR!…

Selda Asker
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

62 yıllık Uludağ Milli Parkı Alan Başkanlığı oluyor. Alan Başkanlığı Kanunu ile milli park olmaktan çıkarılacak. Uludağ, 2.543 metre yüksekliğiyle Marmara Bölgesi’nin en yüksek zirvesini oluşturuyor. Toplam genişliği 107.282 hektar. Uludağ, 1961 yılında milli park ilan edildi. Milli park olan kısım 12 bin hektarı kapsıyor.

Uludağ Milli Parkı’nın %71’i orman, %28’i mera ve kayalık, %0,4’ü açık, %0,1’i sulak alan, %0,5’i ise yerleşim alanı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın bilgilerine göre, Uludağ’ın “olağanüstü” bitki örtüsü, 96’sı ülke çapında nadir, toplam 791 taksondan oluşuyor.
Ciddi bir yaban hayatına sahip olan Uludağ barındırdığı sakallı akbaba ve kaya kartalı üreme popülasyonları ile aynı zamanda Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları’ndan biri.

Peki ne oldu da Uludağ Milli Parkı gündeme oturdu? Milli Park kanunlarıyla korunan bu kadar önemli bir yerin Alan Başkanlığı olması ve milli park statüsünden çıkarılması çevre konusunda çok acılar yaşayan ve halen yaşamakta olan hepimizi endişelendirdi. Neden mi?

Milli park alanları kuralsız ve kontrolsüz yapılaşmanın önünde engel olarak görülüyor. Milli Park kanununa göre: Tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz,Yaban hayatı tahrip edilemez,bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz,Tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz. Bu şekilde koruması gereken bir yerde yasalaşan teklifle beraber Her şey bir komisyonun kararına bağlanıyor. Uludağ Alanı’nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler, Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek.
Uludağ Alanı’nda yapılacak uygulamalar; meri planlar, geçiş dönemi koruma esasları, kullanma şartları Uludağ Alan Komisyonu kararlarına göre yürütülecek.
Uludağ Alanı’nda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak veya yıktırmak Uludağ Alan Başkanlığının yetkisinde olacak. Uludağ Alanı’nda bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi gibi işlemler Uludağ Alan Başkanlığının uygun görüşü alınarak yapılacak.
Uludağ Alanı’nda zilyetlik, imar veya ihya yoluyla toprak kazanılamayacak. Yasayla beraber Alan Başkanlığı Komisyonu ve Başkanlık bütün sit alanlarını ve hatta tüm ölçekteki planları kendi başlarına planlayabilecekler.

Bir çevreci olarak niye korkuyorum biliyor musunuz?
Uludağ bin 308 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan 32’si Uludağ endemiği, 169’u ise Türkiye endemiği. Uludağ Milli Parkı alanının yüzde 29 gibi büyük bölümü ağaçsız alanlardan oluşuyor. Ağaçsız alanlar, yerine konması olanaksız, mutlaka korunması ve ekolojik istikrarının desteklenmesi gereken alanlar. Uludağ Milli Parkı’nda 46 tür kelebek ile 11 tür bombus arısı tespit edilmiş durumda. Uludağ’a özgü endemik tür olan Apollon Kelebeği (Parnassius Apollo) nisan sonlarında Küçük Zirve’nin güney yamaçları ile Aras Şelalesi arasında kalan bölgede görülebilir. Hayvan popülasyonu yaban domuzu, tilki, çakal, porsuk, sansar, sincap, tavşan, kirpi, dağ faresi ile az miktarda kurt ve ayıdan oluşuyor.

İşte bir komisyon kararıyla bütün bu doğal ve dünya mirası alanın imara açılarak, yapılaşarak bozulmasından korkuyorum. Doğal dengeyi bozduğumuz için zaten iklim değişti. Ocak ayında bile neredeyse Türkiye’nin hiçbir dağında hala kar yok. Su kaynakları tükendi. Dağı tepeyi betonlaştırdığımız için iklim diye bir şey kalmadı. Bütün bunları düşündüğümde bırakın milli parklar, milli park olarak korunsun.

İlgili Haberler

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Puan Durumu