HATAY VALİLİĞİ’NDEN YERİNDE DÖNÜŞÜM DUYURUSU

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Hatay Valiliği, yerinde dönüşüm uygulamasında vatandaşlara ve yüklenicilere yönelik duyuru yayınladı.

Valilikten yayınlanan genelgede vatandaşlar ve müteahhitler arasında imzalanacak olan sözleşmelerin vergiden muaf olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen yerinde dönüşüm projesi kapsamında vatandaşlarımız ile müteahhitler arasında imzalanacak olan müteahhitlik sözleşmelerinden, 7452 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 1“(6) Bu madde kapsamında yapılacak yeni yapıların bulunduğu parsellerin maliki olan gerçek veya tüzel kişilere hibe ve maliklerce talep edilmesi halinde yapım kredisi verilir. Hibe ve yapım kredisi verilmesine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir. Bu kapsamda maliklere bir konut ve bir işyeri için hibe verilir. Ancak, 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi olanlara hibe ve kredi verilmez. Beşinci fıkra kapsamında Hazine adına tescil olunan hisseler bakımından yapım maliyeti Hazine tarafından karşılanır. Bu madde kapsamında verilecek hibe ve kredi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle karşılanır. Bu madde uyarınca yapılacak olan iş, işlem ve uygulamalar; 7269 sayılı Kanunun 42 nci maddesi kapsamında muaf olunan vergi, resim ve harçlara ilave olarak, yeni yapıların inşa sürecinde belediyelerce alınan her türlü ücret ve harçlardan, veraset ve intikal vergisinden, kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretlerden, bu Kanun kapsamında yapılan yapıların maliklerine bu amaçlarla kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden de muaftır.” hükmü gereği Noterler tarafından sözleşme ücreti alınmayacaktır.”

İlgili Haberler

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Puan Durumu