Eski Anılarımız yeni kurgulayacağımız yaşam umutlarımız olsun…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
HATAY’IN ANAVATANA KATILIMI KUTLU OLSUN.
Hatay Devletinin kuruluşundan , Anavatana katılışına kadar geçen süreçte, toplumsal uzlaşı ile kurulan ortak yaşama kültürümüzün oluşmasında , siyasi , sosyal ,kültürel ve askeri güç dengesini sağlayan sayısız , sivil toplum örgütleri , kurum, kuruluşlar , basın yayın organları ve bunları yöneten öncüleri vardı.
Bu öncülerin gösterdikleri özverili ortak çaba ile , Hatay Devleti Meclisi , Anavatana katılım kararını oy birliği ile aldı.
Kuşkusuz alınan bu kararda, ‘’ Hatay benim şahsi Meselemdir. ‘’ diyen , Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının , siyasi , askeri ve kültürel birikimleri de çok etken oldu.
Askeri ve siyasi bir başarıyı , toplumsal uzlaşı bilincine dönüştürebilmek için; laik ve bilimsel düşünebilen , kardeşçe bir yaşamı özgür ve eşit kılan ; sosyokültürel , değişim ve dönüşümü benimseyen , insan hak ve özgürlüklerine saygılı , yurttaşlık bilincine sahip bir toplum bilinci oluşturması gerekir.
İşte bu toplumsal bilinci kurgulayan ve bunu geleceğe aktaran , adlarını ve sanlarını bilemediğimiz öcülerin düşünü ve emekleri ile gerçekleşti.
Bu kısa yazı diliminde ,onları tek tek anma olanağım yok ! Bir kısmını anarsam, diğerlerine haksızlık yapmış olurum!
Bu kutlu günleri, bizlere armağan eden , bütün öncülerin önünde saygı ile anıyor, aramızdan ayrılmış olanlara , ulu yaratandan rahmet diliyorum.
Bu Kutlu günlerin, tarihi , siyasi ve sosyal önemini ; ortak Toplumsal bilince aktarmak için bir çok anmalar ve kutlamalar yapılır.
Bunlardan biri de festivallerdir.
Hatay’ın Anavatana katılışından sonra , toplumsal bilinçte oluşan , ortak coşkumuzu anmak , kutlamak ve emeği geçenlere minnettarlığımızı ifade etmek amacı ile farklı tarihlerde festivaller düzenlenirdi.
Bu festivallerden biri , Hatay’ın Anavatana katılışını taçlandıran , 23-25 tarihleri arsında kutlanan , ‘’HATAY FESTİVALİ ‘’ diğeri , 17-22 Mayıs tarihleri arsında kutlanan ,’’ HATAY ÇİÇEK FESTİVALİ’’ dir.
Festival düzenleme komitesinden ve programından yaptığım çıkarımlarda , ulusal bilince sahip ,sosyal ve kültürel birikimleri olan , yaşadıkları çağın değerlerini önceleyen , devlet ve millet işbirliğini önemseyen ve bunu toplumsal bilince aktaran , yetkin kimliklerden ve sivil toplum örgütlerinden oluştuğunu gözlemledim.
Düşünün ki ; ülkemizde ,1960 yıllarda , kadın örgütlenmesinin adı , sanı yok iken , Hatay gibi bir ilde , kadın örgütlemesi , sosyal ve kültürel yaşamı belirleyen çalışmalarda önemli bir yer almış.? Sosyal ve kültürel yamamızda ne kadar önemli bir olgu değil mi.?
Her şeyden önemlisi , Komite başkanı , Işıklar içinde olsun Mahalle komşum , saygıdeğer bir eğitimci olan Latif Günal , devletin mülki ve siyasi en üst yöneticilerin olurları ile komite başkanlığına getiriliyor.
Alınan bu kararla ; Günümüz siyasi ve toplumsal yapılandırmayı göz önüne aldığımızda , neleri kaybettiğimizi daha iyi algılamış oluruz.?
Bundan , çok daha önemli bir olgu da , Hatay da yapılan Festivallerin, 1973 yılında , İstanbul Kültür ve sanat vakfının düzenlediği ‘’İstanbul Müzik Festivalinden ‘’ çok daha önce yapılmış olması.
Yaşam kültürümüzü , bir ve birlikte olmak için , uyum halinde değiştirebilen ve bunu toplumsal bilince yansıtan öncü illerden biriyiz.
İnsanlığın gelişimsel sürecine , armağan ettiğimiz bu süreci , aydın öncülerimize ve onların izlerini sürenlere borçluyuz.
Hepsini, minnet , şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun.
Deprem, ve yangınlar gibi felaketlerin ardından; toplumsal bilincimizi oluşturan bu ortak coşkumuzu kutlayabiliriz..? Bilmiyorum.?
Hiçbir tören yapmasa bile , toplumsal uzlaşı ile kurguladığımız bu ortak bilincimizi korumalı ve geleceğimize aktarmalıyız.
Bu yüzden sembolikte olsa , bir tören yapılmalı.!
Çünkü ; doğu ve batı kültürlerinin sentezi ile oluşturduğumuz bu toplumsal bilincimiz , yıkımlar olsa bile yıkılmamalı.
Şimdi yeniden dirilmek zamanı.!
Eski anılarımız yeni kurgulayacağımız yaşam ümidimiz olsun.
Hatay’ın Anavatana katılışı kutlu olsun. İleride , bu çoşkulu günleri bir ve birlikte kutlamak dileğimle hepinize saygı ve sevgiler sunarım.
Jozef Naseh
Arkeolog

İlgili Haberler

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Puan Durumu