Adnan Arslan Hoca İle Soru Cevap

Adnan Arslan
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Soru:Eti yenen ve yenmeyen kara hayvanları hakkında bilgi alabilir miyiz?

Cevap:-Etinin yenmesi helal olan kara hayvanlarından bazıları;Koyun, keçi, sığır, manda, deve, deve kuşu, bağırtlak kuşu, tavuk, kaz, ördek, hindi, tavşan, geyik, dağ keçisi, ceylan, zebra, yabani sığır, çekirge.

-Etinin yenmesi haram olan kara hayvanlarından bazıları;Domuz, köpek, kedi, tilki, keler, gelincik, aslan, kaplan, pars, leopar, panda, panter, jaguar, çita, puma, kurt, ayı, maymun, şempanze, goril, orangutan, babun, sincap, samur, sansar, sırtlan, fil, akrep, yılan, fare, tarla faresi, hamster, köstebek, kurbağa, kaplumbağa.

 

Soru:Adak kurbanını düğün yemeği olarak kullanabilir miyiz?

Cevap:Hayır, caiz değildir. Çünkü düğün yemeği ( velime ) verilen misafirlerin arasında fakirler olduğu gibi zenginler de olabilir.Adak kurbanını kesen kimsenin usul ve furu’ u ( baba, anne, dede, nine, çocukları ve torunları ) yiyemeyeceği gibi zenginler de yiyemez.Bu adak kurbanımızı hiçbir menfaat beklemeden, tamamen fakirlere dağıtmak vaciptir.

 

Soru:Arkadaş gurubuma yemek yerlerken tevafuken denk geldim. Beni çağırmamışlardı. Yemin ederek “Vallahi çağırsanız  da sizin yemeğinizi gelip yemeyeceğim.“ dedim. Ne yapmam gerekir?

Cevap:Ya yemininizi tutacak, davet etseler de gitmeyeceksiniz. Veya yemininizi bozacak ve eğer ortam meşru bir ortam ise dostlukları kesmemek adına ikram edilen  yemeği yiyerek yemin keffareti ödeyeceksiniz.Yemin Keffareti; ya on fakiri  bir gün sabah-akşam yedirmek veya bir fakiri on gün sabah-akşam yedirmek veya on fakiri  giydirmekten ibarettir. On fakire ayrı ayrı fitre miktarı (sadaka-i fıtr) para da verilse olur. Eğer maddi durumunuz müsait değilse üç gün peş peşe oruç tutarsınız.

 

Soru : Köyde sobaya veya ateşe karşı namaz kılmamız caiz midir?

Cevap : Yanmakta olan ocağa, sobaya ve ateşe doğru namaz kılmak mekruhtur. İnsan yüzüne karşı arada bir şey olmadan namaz kılmak da uygun değildir. Bununla birlikte bütün bu gibi durumlarda kılınan namazın iadesi de gerekmez. Namaz geçerlidir. Ancak namazın huşusunu da zedelememek gerekir.  Lamba, kandil gibi şeylere karşı ise namaz kılmanın mahzuru yoktur.Yani mekruh değildir. Bir insanın arkasına karşı da namaz kılmak caizdir.

 

Soru:Arkadaşım namaz kılmaya karar verdi. Ama hiç bir ayet ve dua bilmiyor. Namaz kılmalı mıdır ve nasıl kılmalıdır?

Cevap:Evet, kılmalıdır. Hiç bir ayet ve dua ezberinde değilse bile kılmalıdır. Namazın sevabından ve lezzetinden mahrum olmamalıdır. Çünkü kul hiç bir dünyevi şeyin karşısında eğilmez ama namazda alnını ayakları hizasına koyar ve “ Allah (cc ) “ der. Secde kulun yaradanına en yakın olduğu andır. Adeta kulun: “ Allahım sen o kadar büyüksün ki, ben o kadar küçüğüm ki, küçüklüğümün ifadesi alnımı ayaklarım hizasın koyuyorum. Ne olur beni affet…” dediği ve mutlu olduğu zamandır.

Evvela temizliğe dikkat eder, boy abdesti ve namaz abdesti almayı öğrenir. Namazın her bölümünde hiç bir şey bilmediği için “ Allah, Allah, Allah…” der ve namazını kılar. Elinden geldiğince İmam arkasında cemaat olup namazını kılar. Bu arada Fatiha’yı, İhlası,Ettehiyyatü’yü vs. yavaş yavaş öğrenir.Ama namazını ihmal etmez. Çünkü her büluğ çağına erene Allah’ın emridir.

 

Soru:İki rekatlı namazda birinci rekatta Fil Suresini , ikinci rekatta Maun Suresini okudum. Sehiv secdesi gerekir miydi?

 

Cevap:Hayır, sehiv secdesi gerekmez. Ama tenzihen mekruhtur. Kıraatte ( Namazda Kur’an’dan okuma ) sünnet olan, sureleri/ayetleri peş peşe veya en az iki sure/ayet atlayarak okumaktır. Namazın vaciplerini terk etmek tahrimen mekruhtur ve sehiv secdesi gerekir. Namazın sünnetlerini terk etmek ise tenzihen mekruhtur ve sehiv secdesi gerekmez. Birinci rekatta Fil Suresi okundu ise ikinci rekatta sünnete uygun olan; ya Kureyş Suresini veya en az iki sure atlayarak Kevser Suresini veya Nas Suresine kadar takib eden herhangi bir sureyi okumaktır. Birinci rekatta Kevser Suresini okuyanın ikinci rekatta Kafirun Suresini  okuması mekruhtur. sünnete uygun olan ise İhlas Suresinin okunmasıdır. Vitir namazının birinci rekatında Asr Suresini, ikinci rekatında Kevser Suresini ve üçüncü rekatında da İhlas Suresini okumak ise sünnete uygun bir kıraattır.

 

Soru:Dört rekatlı bir namazın birinci oturuşu yapılmadan üçüncü rekata kalkılmışsa namazı nasıl tamamlayacağız?

Cevap:Eğer kılınan dört rekatlı namaz farz ise birinci Tahiyyata oturmadan yanılarak üçüncü rekatın kıyamına kalkılması halinde oturmaya yakın ise oturur ve namazını tamamlar. Sonunda sehiv secdesi yapması gerekmez. Fakat eğer kıyama yakın ise kalkar ve sonunda sehiv secdesi yapar. Çünkü dört rekatlı bir namazın birinci oturuşu vaciptir. Terki sehiv secdesini gerektirir.

Eğer kılınan dört rekatlı namaz sünnet ise birinci oturuş yanılarak terk edilip üçüncü rekata kalkılmış ve kıyamda iken henüz üçüncü rekatın secdesi yapılmamışsa hemen oturulur ve birinci tahiyyat yerine getirilir ve sonunda sehiv secdesi yapılır. Fakat eğer üçüncü rekatın secdesi yapılmışsa geri dönülmez ve sonunda sehiv secdesi yapılır, namaz tamamlanmış olur.

 

Soru: Ben alacaklıyım. Borç verdiğim şahıs borcunu bana ödeyemiyor. Bu alacağımı zekatıma sayabilir miyim?

Cevap: Zekatın geçerli olmasının şartlarından birisi “ niyet etmek”, diğeri ise “ temlik “ yani zekat malını fakirin kendisine teslim etmektir.  (Bundan dolayıdır ki toplu yemek vermeler zekata sayılmaz. ) Bir kimse birine borç verse bir saat veya bir gün sonra verdiği borcu zekata sayabilmesi için o malın o anda harcanmamış olup, borçlunun elinde bulunması gerekir ki kişi zekatına niyet edebilsin.

Eğer harcamışsa zekata sayılamaz. Caiz olmaz. Zekatta menfaat beklenmez. Borcu ödeyemeyen kimseden parayı kurtarmak için zekata saymak ne niyet şartına ve ne de temlik şartına uymaz. Ama kişi kendisine borcu olan şahsa zekatını verebilir. Bununla borçlu borcunu öder, işte bu caizdir.

İlgili Haberler

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Puan Durumu