Kırıkhan Bizim Platformu  Yetkililere Çağrı yaptıKIRIKHAN, KIRIKHANLILAR OLMADAN PLANLANAMAZ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

6 Şubat tarihinde yaşanan asrın felaketinde derin yara alan Kırıkhan’ın yeniden inşası için yaşanan sürece destek vermek amacıyla Kırıkhan Bizim Platformu harekete geçti. Kırıkhan’ın deprem öncesinde de şehir planlaması noktasında büyük eksikliklerinin bulunduğu göz önüne alındığında deprem sonrasında İlçenin daha dinamik bir eksende kurulabilmesi için Kırıkhan Bizim Platformu Üyeleri harekete geçti.

KIRIKHAN BİZİM PLATFORMU’NA NEDEN İHTİYAÇ VAR?

Kırıkhan’da deprem öncesinde ve sonrasında eksikliğini yoğun olarak hissedilen bir sivil inisiyatife olan ihtiyaç çerçevesinde kentin eğitimli ve her kesimden kanaat önderinin bir arada bulunması gerektiğine inandıklarını aktaran  Kırıkhan Bizim Platformu Sözcüsü Şehir ve Bölge Plancısı  Akademisyen, Dr. Zehra Güngördü  kentin imarının tartışıldığı ve herkesin kentin geleceğini merak ettiği şu günlerde öncelikli olarak bir teknik ekip olarak bir araya geldiklerini söyledi. . Teknik ekipte kendisi ile birlikte  İnşaat Mühendisi Dr. Lütfi Kaşıkçı, Yüksek Mimar Hakan Serdar Kılıçoğlu, Harita Mühendisi Mustafa Şen, İmar Hukuku konusunda uzman Avukat Levent Yarar ve Avukat İdil Yarar’ın bulunduğunu aktaran Dr. Zehra Güngördü  “ Teknik ekibimize uzmanlığı ile katkı sunan danışmanlarımızın başında Kırıkhanımızın yetiştirdiği önemli değerlerinden Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Şükrü Ersoy danışmanlık verecektir. Ayrıca şu an için sadece Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi yoğun katılımlı Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğretim üyelerinden oluşan 33 kişilik bir bilim kurulumuz da bulunmaktadır” dedi.

PLANLANMA SÜRECİ KIRIKHANLILARLA KURGULANMALI

Kırıkhan Bizim Platformu Sözcüsü Şehir ve Bölge Plancısı  Akademisyen, Dr. Zehra Güngördü, 6 Şubat tarihi saat 4.17 gününden sonra Kırıkhan’ın çok derin yaralar aldığının altını çizdi.  Kırıkhan’ın şehirciliği ile ilgili deprem öncesinde de pek çok sorunları bulunduğunu ancak deprem sonrası planlama süreçlerinde yürütülmek istenen projelerin de pek çok sıkıntılı yönleri olduğunu düşündüklerini söyleyen Dr. Güngördü şöyle konuştu “Bu sıkıntıları oluşturan etkenlerin başında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 31.08.2023 tarihinde Kırıkhan’da ilan ettiği rezerv alan sınırları olduğunu düşünüyoruz. Bakanlıkça rezerv alan ilan edilen bölgede yapılacak alansal uygulamalar kentin bütüncül planlanmasının önüne geçecek, kentin ulaşım sorunlarını daha da kronikleştirecek, uygulamada pek çok hukuki sorunlarla yüzleştirecek ve imar ile mülkiyet haklarının korunması açısından eşitsizliğe yol açacaktır. Kente dair bir uygulama sınırı belirlenirken minimum hukuki probleme yol açacak ada bazlı uygulamaların plan bütünlüğü içerisinde kurgulanması

gerekmektedir.

ADA BAZLI ÖZEL PROJE ALANI UYGULAMASI VURGUSU

Yani rezerv alan yerine plan bütünlüğü çerçevesinde ada bazlı özel proje alanı uygulamasının daha doğru bir adım olacağını düşünüyoruz. Bir diğer boyutuyla rezerv alan sınırları içindeki orta ve az hasarlı yapıları rezerv alan uygulamasına tabi tutmak demek, insanların Kırıkhan’dan göç etmesini teşvik etmek, Kırıkhan’ın demografik yapısını değiştirmek demektir. Kırıkhan Bizim Platformu olarak kentimize dair en büyük korkularımızın başında Kırıkhan’ın kent belleğini kaybetme olasılığımız gelmektedir. Özellikle nesilden nesile yaşayan Kırıkhan’ın esnaf kültürü bizi bu kente bağlayan en önemli etkendir.

YEDİDEN YETMİŞE HERKESİN DAHİL OLDUĞU BİR SÜREÇ İSTİYORUZ

Bizler daha iyi bir Kırıkhan için planlama sürecinin biz Kırıkhanlılar ile birlikte kurgulanması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. Kırıkhan, Kırıkhanlılar olmadan planlanamaz. Bizler plan sürecine dair şeffaf bir biçimde bilgilendirilmek, yediden yetmişe hepimizin dahil olduğu birlikte tasarım sürecini önemseyen bir planlama süreci bekliyor ve istiyoruz. Sürece dair ilk beklentimiz ise rezerv alan sınırları içinde yapılacak uygulamalardan vazgeçilerek, yıkımın alansal olarak büyük olduğu bölgelerde şehircilik ilkelerine uygun daha bütünsel ve kentin sorunlarına uzun vadeli çözümler üreten, mülkiyet hakkını gözeten bir planlama anlayışının acilen benimsenmesi ve uygulamaya geçirilmesidir. Geçmişteki değerlerini koruyan, yüzünü umuda dönmüş Başka Bir Kırıkhan Mümkün!”.

İlgili Haberler

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Puan Durumu