SAMANDAĞ BELEDİYESİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Samandağ Belediyesi Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı 1 Temmuz 2022 Cuma günü saat 15:00’da Samandağ Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısının gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Karara bağlanan maddeler şu şekilde:

1- Bir önceki meclis toplantısı tutanak özeti görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

2- Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından; İlçemiz Sutaşı Mahallesinde kamuya terkli alanda trafo binası yerinin tesis edilebilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği görüşülerek meclis açık kalacak şekilde 07.07.2022 Perşembe günü saat 10:00’da toplanmasına ve maddenin İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

3- İlçemiz Tekebaşı Mahallesinde bulunan 1767 ve 1866 nolu parsellerde geçen 7 metrelik imar yolu hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği görüşülerek meclis açık kalacak şekilde 07.07.2022 Perşembe günü saat 10:00’da toplanmasına ve maddenin İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

4- Belediye Meclisinin Eylül ayında yapacağı toplantının 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 15:00’da belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılması oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından meclise 2 birim teklifi ve 3 önerge sunularak oy birliği ile gündeme alındı.

  • Fen İşleri Müdürlüğü tarafından meclise sunulan birim teklifinde İlçemiz sınırları dahilinde muhtelif cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere Ocak malzemesi (Elekaltı, Harmanlık, Palas, Mozaik Nahit (kum) alt temel malzemesi) alımı için; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesine istinaden 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak şekilde yapım işi ve mal alımının Yıllara Sari İhale yoluyla yapılması oy birliği ile kabul edildi.
  • Başkan Av. Refik Eryılmaz tarafından verilen önergede Hatay 2. İdare Mahkemesinin 2022/41 Esas sayılı dosyası ile ilgili verilen kararın yerine getirilmesi amacıyla ; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Esasları çerçevesinde 1 adet 5. Dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ve Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin ücretinin tespit edilmesi hususu gündeme alınarak oy birliği ile kabul edildi.
  • Başkan Av. Refik Eryılmaz tarafından verilen önergede Ahmet Kara ve ortaklarının belediyemize vermiş oldukları 28.06.2022 tarih ve 5316 sayılı dilekçelerine istinaden; İlçemiz Huzurlu Mahallesi 347 parsel sayılı taşınmazda çok amaçlı salon yapmak ve yapılacak olan salona “ Samandağ Belediyesi Haydar ve Hasan Kara “ adını vermek koşuluyla Belediye Başkanlığına parsellerinin tamamını bedelsiz olarak bağışlama talebi ile ilgili önerge gündeme alınarak oy birliği ile kabul edildi.
  • Başkan Av. Refik Eryılmaz tarafından verilen önergede Erdoğan Ray’ın belediyemize vermiş olduğu 30.06.2022 tarih ve sayılı dilekçesine istinaden; İlçemiz Kuşalanı Mahallesi 1062 sayılı taşınmazda yapılacak olan çok amaçlı salonun inşaat, tefrişat ve peyzaj düzenlemesi giderlerini karşılamak üzere yapılacak olan salona “ Samandağ Belediyesi Mehmet ve Sabiha Ray” adının verilmesi ve verilecek ismin değiştirilmemesi koşuluyla Samandağ Belediyesi’ne maliyet miktarının bir kısmını bağışlama talebi ile ilgili önerge gündeme alınarak  oy birliği ile kabul edildi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından meclise sunulan birim teklifinde 2022 Mali Yılı bütçesi hazırlanıp kabul edildikten sonra ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz ve darboğazdan kaynaklanan sorunlar, hammadde ve girdi fiyatlarının durmadan artışı, ihtiyaç duyduğumuz mal ve hizmet maliyetlerini öngörülemeyecek kadar artırmış, bu durum karşısında bütçemiz yetersiz kalmıştır. 2022 yılının kalan yarısında gerekli hizmetleri karşılamak amacıyla Elli (50) Milyon TL ek bütçe ihtiyacı hasıl olmuştur.  Bu hususta gerekli meclis kararının alınması hususu meclis açık kalacak şekilde 07.07.2022 Perşembe günü saat 10:00’da toplanmasına ve maddenin Bütçe Tetkik Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

İlgili Haberler

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Puan Durumu