İSKENDERUN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 01.07.2022 Cuma günü Saat 15.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanıyor.

 İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Başkanlığında toplanacak olan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşüldü.

 Gündem Maddeleri İse Şöyle:

GÜNDEM:

  • İskenderun İlçesinde bulunan yaklaşık 7450 Hektar Alanda 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi hakkında Meclis tarafından gerekli görüşün alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
  • İskenderun 2. Mıntıka 3, 6, 7, 8, 872, 1446, 1581, 1582, 1643, 1754 ve 1755 parsellerde bulunan alanın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.
  • Belediyemiz birim Müdürlüklerine ait yıl sonuna kadar yetmeyeceği tahmin edilen ödenek kalemlerine fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmaların Meclis kararı ile yapılması gerektiği belirtildiğinden aktarma yapılması için Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.

4)    5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre AĞUSTOS/2022 ayı olağan meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.

İlgili Haberler

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Puan Durumu