Başkan Müsevitoğlu Yapılandırma kanunu İle İlgili Bilgi Verdi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı kanundan faydalanmak isteyen vatandaşların  31 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi daireleri veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvuru yapmaları gerektiğini söyledi.

Hatay Gazeteciler Cemiyeti’ni (HGC) Grup Müdürü Bekir Akkan ve Seyit Yaşar ile birlikte ziyaret eden Müsevitoğlu, yürürlüğe giren 7326 sayılı yapılandırma kanununun içeriği ile ilgili bilgiler verdi.

Kanından yararlanmak isteyen mükelleflerinin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini belirten Müsevitoğlu, “Vergi Mükelleflerimiz borçlarını peşin veya taksitle ödeme imkanı bulacaklar. Ancak peşin ödemelerini veya taksitlerinin ilkini 30 Eylül’e kadar yapmaları gerekiyor.” dedi.

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Müsevitoğlu, “Söz konusu kanun ile vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyat endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi. Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziya’ı) tamamen silinmesi. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50 sinin silinmesi. Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin ası ile bunlara bağlı faizler yerine  Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine  Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine  Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi. Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yolu ile sonlandırılması. Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması. 2016-2020 yılları için matrah veya vergi arttırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere bu yıllara ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi. İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması. Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi. Peşin ödemelerde katsayı alınmayıp,  Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca % 90 indirim yapılması. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında % 25 indirim yapılması. Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksidin süresinde ödenmesi şartıyla, 2. taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca % 50 indirim yaıplması. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında % 12,5 indirim yapılması, gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir.”

ALO 189 VİMER ARACILIĞIYLA CEVAP ALINABİLİR

“Kanunla ilgili her türlü soruya Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dökümanlardan veya ALO 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabilir. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödeme seçeneğinin seçilmesinde yarar bulunmaktadır.

Ayrıca COVİD-19 pandemisi nedeniyle başvuruların www.gib.gov.tr adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılabilme, ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme imkanı bulunmaktadır.” diye konuştu.

İlgili Haberler

Puan Durumu