Adnan Arslan Hoca İle Soru Cevap

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Soru:Kurban hisseleri farklı fiyatlarda satın alınabilir mi veya satılabilir mi?

Cevap:Evet, caizdir. Kurban satıcısı bir hisseyi birine 1000₺ ye, başka birine 1100₺ ye hatta bir diğerine 500₺ ye satabilir. Hibe olarak bağış da yapabilir. Ancak hisse sahipleri  kurbana aynı kilo ve gramda ortak olurlar. Örnek; Büyükbaş hayvanın yedide bir hissesini 1000₺, yedide birini 500₺, yedide birini 2000₺, yedide bir hissesini 1500₺ ve bir hisseyi kendisine, iki hisseyi de hibe olarak iki kişiye verse bu caizdir. Ama şuna dikkat etmek gerekir ki bu örnek verdiğimiz kurbanın taksimi yedi eşit hisseye bölünmelidir. Herhangi birine fazla veya eksik hisse verilmez.Yani herbir hissedar kurbanın yedide birine sahip olmalıdır.

Soru:1-Ev hayvanı olan merkebin sütü içilir mi?

2-Kurt sütüyle beslenen koyunun sütü içilir mi?

Cevap:1-Hayır, içilmez, haramdır. Eti helal olan hayvanların sütü de helaldir. Ehli merkebin (evcil eşeğin) eti haram olduğu için sütü de haramdır. Yabani merkebin eti de sütü de helaldir.

2-Evet, içilir, helaldir. Kurt sütüyle büyüyen koyunun eti de, sütü de helaldir. Çünkü bu konuda genel kural; hayvanlar annelerine tabidir.

Bundan dolayı kendisini doğuran hayvana bakılır. Eti ve sütü helal olan hayvanın yavrusu, eti ve sütü haram olan hayvanın sütüyle beslenmiş olsa bile kendisi helaldir. Kurban olarak da kesilebilir. Örnek: kurt sütüyle beslenen kuzunun büyüdüğünde etini yemek, sütünü içmek caizdir. Buna mukabil koyun sütüyle beslenen kurt yavrusunun, büyüdüğünde eti de sütü de caiz olmaz.

 

Soru:Namazda secde yapıyorken arkadaşım burnumun yere değmediğini söyledi. Benim namazım olmadı mı?

Cevap:Namazınız caizdir. Geçerlidir. Secde yedi aza ile yapılır. 2 ayak, 2 diz, 2 el ve yüz ( alın ve burun) ile secde tamamlanır.

Özürsüz olarak alnı secde yerine koyup burnu koymamak mekruhtur.Doğrusu namazlarda alınla burnu beraber yere iki defa koyarak secdeyi yapmaktır.

 

Soru: Dört rekatlı farz namazın birinci oturuşunda “Allahümme Salli “ yi okumamız sehiv secdesini gerektirir mi?

Cevap: Üç ve dört rekatlı farzlar ile üç rekatlı vitir namazı ve dört rekatlı sünnet-i müekkede olan namazların birinci oturuşunda “salli- barik” salavatları okunmaz.

“Ettehiyyatü” dan sonra “Allahümme salli ala Muhammedin” e  yanılarak  “ve”, “ve ala”, “ve ala ali” veya “ve ala ali Muhammed “ kelimelerinden herhangi birinin ilave edilmesi durumunda  namazın sonunda sehiv secdesi (yanılma secdesi) yapmak vacip olur. Bunun sebebi, üçüncü rekatın kıyamı ( sünnet i müekkede kıraatin, çünkü kıyam onda sünnettir ) tehir edilmiş (geciktirilmiş) olmasındandır.

 

Soru:Bir camide cemaat farzı kıldıktan sonra ikinci kez cemaat yapılır mı? İkinci cemaatin kamet getirmesi gerekli midir

Cevap:Cemaatle beş vakit namaz kılınan camide namaz kılındıktan sonra aynı mihrapta ezanla, kametle ikinci cemaatin namaz kılması mekruhtur. Ancak caminin mihrabından başka yerinde; ezan ve kamet okumadan 2.,3.,4.,… cemaatle veya tek başına namaz kılmak caizdir.

Ancak caminin son cemaat yerinde, tesislerde, kırlarda vb.yerlerde oluşan her cemaatte kamet getirmek sünnettir.

 

Soru : Sefer mesafesi yola çıkan biri 3-5 günlüğüne babasına veya oğluna misafir olsa namazlarını tam mı kılmalıdır?

Cevap :  90 km ve üzeri bir yolculuğa niyet edip sefere çıkan birisi gittiği yerde 15 geceden az kalacaksa,  hem yolda hem de gittiği yerde misafir sayılır. Seferilik hükümlerine tabi olur. Örnek; 4 rekatlı farz namazları 2, 3 rekatlı farz ve vacib namazları 3 rekat olarak kılar. Zaman müsait ise Sünnetler aynı kılınır. Değişmez. Babaya, dedeye, oğula veya kızına vs. gitmelerde durum aynıdır. 15 geceden az kalacaksa misafir hükmüne tabidir. Bu yerler ve başka yerlerde 15 geceden fazla kalacağına niyet eden biri mukim olur ve ibadetlerini tam yerine getirir.Erkeğin veya kadının akrabaları fark etmez.Tabelalar km de  ölçü değildir. Çünkü onlar şehir merkezine göre yapılmış ölçümlerdir. Halbuki seferiliğin başlangıcı yerleşim yerlerinin bitimiyle başlar. Ve seferilik,  kendi evine dönen için evlerin başlamasıyla son bulur.

 

Soru:Gerekmesi halinde namaz sonunda sehiv secdesini nasıl yapmalıyız?

Cevap:Sehven yani unutarak, yanılarak veya hataen  namazın farzlarından birinde geciktirme olursa veya namazın vaciplerinden birini terk etme veya geciktirme olursa bu noksanlık namaz sonunda iki secde ile o namazı tamam kılar. Buna sehiv secdesi denir. Sehiv secdesi şöyle yapılır;

eğer yalnız namaz kılan ise şehadetten sonra salli / barik’ten önce sağa / sola selam verir, iki secde yapar ve yeniden tahiyyat, salli, barik, rabbena dualarını okur ve tekrar selamla namazını tamamlamış olur.

Eğer imam ise yalnız sağa selam verir ve münferidin (yalnız kılanın ) yaptıklarını yapar. Böylece imamın da cemaatin de namazı tamamlanmış olur.

Namazın vaciplerini kasden terk etmek tahrimen mekruhtur. kasden terk edenin namazı yeniden kılması vacibdir.

 

İlgili Haberler

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on email
Puan Durumu